بادی اسپلش مدل BlackBoy

  • اسپری خوش بو کننده بدن
  • مخصوص پسران
  • بعد از استحمام مورد استفاده قرار گیرد