بادی اسپلش مدل Code

  • اسپری خوش بو کننده بدن
  • مخصوص بانوان
  • بعد از استحمام مورد استفاده قرار گیرد