سرم دو فاز محافظ موهای رنگ شده

  • حفاظت از رنگ
  • احیا کننده مو
  • تهویه مطبوع و یک ظاهر طراحی شده